Stworzenie targetu dla kampanii marketingowej w branży HR
Firma XYZ zwróciła się z prośbą do Conture o stworzenie grupy odbiorców planowanej na lato kampanii.
2016-06-29, 09:45

Poprzednie akcje marketingowe nie przyniosły oczekiwanych rezultatów, ponieważ nie były kierowane bezpośrednio do ludzi, którzy mogą być zainteresowani, a do wszystkich na danym terenie. Zważywszy na to, że oferowane przez nich produkty są skierowane do bardzo szerokiej grupy odbiorców, sprecyzowanie, która z nich jest odpowiednia stało się kluczowe, aby kampania marketingowa przyniosła oczekiwane efekty. Ponadto dopiero po wyborze określonego targetu można było zdecydować, jakie kanały i narzędzia marketingowe będą odpowiednie.

Cele:

  • wybór odpowiedniego targetu dla kampanii marketingowej,
  • dostosowanie kanałów i narzędzi do wybranej grupy docelowej.

Zastosowane rozwiązanie:

Na początku dokonano segmentacji klientów według danych demograficznych w celu zidentyfikowania 3 grup, które są najbardziej zainteresowane wybranymi produktami. W ten sposób można uśrednić wynik i stworzyć jednego, szerszego klienta lub też pozostawić 3 osobne segmenty. Drugim krokiem było wizualizowanie owych grup: określenie ich cech, wyglądu oraz potrzeb i celów. W ten sposób można wyobrazić sobie, kim tak naprawdę jest klient oraz wybrać tego najważniejszego. Ostatnim etapem było dobranie odpowiednich narzędzi i kanałów komunikacji, które pozwolą na dotarcie do wybranej grupy z uwzględnieniem jej potrzeb i stylu bycia.

Rezultaty:

  • efekty kampanii były lepsze o 40% od poprzedniej kampanii,
  • o 10% więcej osób rozpoznawało nową markę,
  • segmentacja klientów na różne grupy pod względem ich potrzeb oraz stylu bycia pomoże w przyszłości dopasować do każdej grupy osobną, zindywidualizowaną kampanię.

KONTAKT / AUTOR
Joanna Dziamska
Project Team Leader
Conture
POBIERZ JAKO WORD
Pobierz .docx
Biuro prasowe dostarcza WhitePress
Copyright © 2015.  Dla dziennikarzy